Chonburi Regular

Chonburi Regular คือ แบบอักษร Regular TrueType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 12316 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 22 คน ของคะแนน 3.73 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chonburi Regular และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of Chonburi Regular
ดาวน์โหลดแบบอักษร

โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
Chonburi Regular
รูปแบบอักษร
Regular
ประเภทแบบอักษร
TrueType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
Regular,Chonburi
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
71.6 KB
จำนวนดาวน์โหลด
12316
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of Chonburi Regular

Sponsored Links