Most Downloaded Fonts

ที่นี่คุณสามารถค้นหา เลือกและดาวน์โหลดตัวอักษรที่มีคุณภาพได้เป็นพันๆ แบบ ดาวน์โหลดอักษรไทยได้ ฟรี ที่นำมาแบ่งปั่นโดยกลุ่มนักออกแบบตัวอักษรที่เก่งที่สุด

Sponsored Links

พยัญชนะทั้ง 44 ตัวของภาษาไทยอ่านจากซ้ายไปขวา ดังเช่นต่อไปนี้ สระทั้งสามประเภทสามารถอยู่ได้ทั้งข้างบน ข้างล่าง ข้างขวาหรือฝั่งซ้าย ของพยัญชนะ อักษรไทยไม่มีการแยกระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และเล็ก ที่กล่าวมาทั้งหมดคือไม่มีวรรคตอนระหว่างหลายๆ คำอีกด้วย คำหนึ่งคำมีการเขียนแบบจัด กลุ่ม แล้วก็จะมีการเว้นวรรคตอนระหว่างประโยค เนื่องจากมีการขยายตัวของโลกโลกาภิวัฒน์ และการเติบโตของงเศรษฐกิจเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้นคือการได้มีการพูดภาษาท้องถิ่นของทางฝั่งภาคตะวันตก การพิมพ์ที่เป็นแบบด้านต่อด้านเรียงไปเรื่อยๆ โดยประกอบไปด้วยการจัดเรียงแบบตัวอักษรที่สามารถช่วยในการตั้งค่าการเขียนของหลายๆ ภาษาถิ่นที่แตกต่างกันในแต่ละตัว การนำเอาตัวอักษรหลากหลายรูปแบบมารวมกันซึ่งจะเป็นการช่วยสำหรับการตั้งค่าอักษรไทย