Itim Regular

Itim Regular คือ แบบอักษร Regular OpenType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 1637 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 3 คน ของคะแนน 5.0 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Itim Regular และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of Itim Regular
ดาวน์โหลดแบบอักษร

โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
Itim Regular
รูปแบบอักษร
Regular
ประเภทแบบอักษร
OpenType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
Regular,Itim
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
103.9 KB
จำนวนดาวน์โหลด
1637
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of Itim Regular

Sponsored Links