Kanit Regular

Kanit Regular คือ แบบอักษร Regular TrueType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 36403 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 52 คน ของคะแนน 4.58 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kanit Regular และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of Kanit Regular
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
Kanit Regular
รูปแบบอักษร
Regular
ประเภทแบบอักษร
TrueType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
Kanit,Regular
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
65.9 KB
จำนวนดาวน์โหลด
36403
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of Kanit Regular

Sponsored Links