KaniGa Bold Italic

KaniGa Bold Italic คือ แบบอักษร Bold Italic TrueType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 749 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 1 คน ของคะแนน 5.0 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KaniGa Bold Italic และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of KaniGa Bold Italic
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
KaniGa Bold Italic
รูปแบบอักษร
Bold Italic
ประเภทแบบอักษร
TrueType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
KaniGa,Bold,Italic
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
51.6 KB
จำนวนดาวน์โหลด
749
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of KaniGa Bold Italic

Sponsored Links