Kanit Medium

Kanit Medium คือ แบบอักษร Medium TrueType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 7640 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 14 คน ของคะแนน 4.86 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kanit Medium และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of Kanit Medium
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
Kanit Medium
รูปแบบอักษร
Medium
ประเภทแบบอักษร
TrueType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
Kanit,Medium
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
66.1 KB
จำนวนดาวน์โหลด
7640
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of Kanit Medium

Sponsored Links