Kinnari Medium

Kinnari Medium คือ แบบอักษร Medium TrueType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 1524 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 4 คน ของคะแนน 4.25 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kinnari Medium และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of Kinnari Medium
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
Kinnari Medium
รูปแบบอักษร
Medium
ประเภทแบบอักษร
TrueType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
Kinnari,Medium
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
33.1 KB
จำนวนดาวน์โหลด
1524
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of Kinnari Medium

Sponsored Links