Maitree Medium

Maitree Medium คือ แบบอักษร Medium TrueType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 1880 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 4 คน ของคะแนน 5.0 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Maitree Medium และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of Maitree Medium
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
Maitree Medium
รูปแบบอักษร
Medium
ประเภทแบบอักษร
TrueType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
Maitree,Medium
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
78.4 KB
จำนวนดาวน์โหลด
1880
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of Maitree Medium

Sponsored Links