Maitree Regular

Maitree Regular คือ แบบอักษร Regular TrueType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 1976 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 4 คน ของคะแนน 4.75 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Maitree Regular และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of Maitree Regular
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
Maitree Regular
รูปแบบอักษร
Regular
ประเภทแบบอักษร
TrueType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
Maitree,Regular
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
77.6 KB
จำนวนดาวน์โหลด
1976
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of Maitree Regular

Sponsored Links