Pattaya Regular

Pattaya Regular คือ แบบอักษร Regular OpenType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 20312 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 25 คน ของคะแนน 4.72 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pattaya Regular และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of Pattaya Regular
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
Pattaya Regular
รูปแบบอักษร
Regular
ประเภทแบบอักษร
OpenType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
Pattaya,Regular
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
169.7 KB
จำนวนดาวน์โหลด
20312
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of Pattaya Regular

Sponsored Links