Sriracha Regular

Sriracha Regular คือ แบบอักษร Regular TrueType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 1862 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 2 คน ของคะแนน 4.5 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sriracha Regular และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of Sriracha Regular
ดาวน์โหลดแบบอักษร

โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
Sriracha Regular
รูปแบบอักษร
Regular
ประเภทแบบอักษร
TrueType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
Regular,Sriracha
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
120.9 KB
จำนวนดาวน์โหลด
1862
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of Sriracha Regular

Sponsored Links