Taviraj Italic

Taviraj Italic คือ แบบอักษร Italic TrueType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 1530 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 3 คน ของคะแนน 4.33 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Taviraj Italic และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of Taviraj Italic
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
Taviraj Italic
รูปแบบอักษร
Italic
ประเภทแบบอักษร
TrueType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
Taviraj,Italic
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
96.5 KB
จำนวนดาวน์โหลด
1530
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of Taviraj Italic

Sponsored Links