FonLeb Regular

FonLeb Regular คือ แบบอักษร Regular TrueType ถูกดาวน์โหลดไปแล้ว 2007 ครั้ง จำนวนผู้ใช้ที่ให้คะแนนแบบอักษรนี้ 6 คน ของคะแนน 4.67 ต่อ 5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FonLeb Regular และแบบตัวอักษรที่มีให้เลือกในหมวดข้างล่างนี้ กรุณายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์เพื่อการดาวน์โหลดแบบอักษรฟรี

Preview of FonLeb Regular
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โดยการดาวน์โหลดแบบอักษรนี้ คุณต้องยอมรับ เกณฑ์และเงื่อนไข ของทางเรา

ข้อมูลแบบตัวอักษร

ชื่อแบบอักษร
FonLeb Regular
รูปแบบอักษร
Regular
ประเภทแบบอักษร
TrueType
การใช้แบบอักษร
Installable
กำหนดแบบอักษร
FonLeb,Regular
จำนวนตัวอักษร
None
ขนาดไฟล์ตัวอักษร
57.6 KB
จำนวนดาวน์โหลด
2007
ให้คะแนน
★★★★★

แผนผังตัวอักษร

Character Map of FonLeb Regular

Sponsored Links